Новини от 2020

В търсене на комплексни решения

Често сложните казуси изискват комплексни решения и мултидисциплинарен подход. Опитвайки се да подпомогнем най-тежките случаите, по които…View moreПовече

Мултидисциплинарна среща

Днес се проведе първата мултидисциплинарна среща по проект „Комплексна интеграционна подкрепа за легално пребиваващи граждани на трети държави“.  По…View moreПовече

Нов склад за хуманитарна помощ

📣 Имаме нов склад за хуманитарна помощ! 📣 През последните три седмици графикът на екипа ни беше изключително разнообразен и свръх натоварен.  …View moreПовече

Онлайн проучване

ВКБООН България пилотира онлайн проучване на нуждите на търсещите и получили международна закрила по възраст, пол и принадлежност към социална група…View moreПовече

Здравни необходимости

След като пристигнат в България, лицата от бежански и мигрантски произход влизат в здравната ни система преди всичко за нуждите на децата си или по…View moreПовече

Проблемите на бежанците в условията на извънредно положение

⚠️ Как се промениха потребностите на бежанците и мигрантите в условията на извънредно положение и извънредна епидемична обстановка и как успяхме да…View moreПовече

Юридически услуги

Освен социална работа, придружавания, превод и психологическа подкрепа, нашата организация осигурява и юридически услуги по българското…View moreПовече

Настаняване в социални услуги

През последните няколко месеца в нашия офис дойдоха няколко жени с проблеми в отношенията в семейството. Доверието към организацията ни, изградено…View moreПовече

За по-пълноценен живот

Каузата на нашата организация е по-бърза и лесна адаптация и интеграция на бежанците и лицата, търсещи закрила. Щастливи сме, когато тези примери са…View moreПовече