Теодора Колева

Социален работник - централен офис

Теодора Колева е магистър Клиничен психолог и магистър Бизнес администрация. Обучава се в програма за психоаналитична психотерапия. Има опит като психолог в центрове за психологическо консултиране. Работила е с  деца и младежи със специални потребности и техните семейства.

Работила е в САЩ като учител, където си сътрудничи с мултикултурен екип и  има възможността да се  запознае с хора с различна културна и етническа принадлежност. Продължава да се развива в сферата на социалната работа и психосоциалната подкрепа, което я среща със „Съвета на жените бежанки в България“ и тяхната кауза. Интересува се от психология на развитието, кризисни интервенции, консултиране на родители.

Обича да чете, да пътува и да прекарва време със семейството и приятелите.