Татяна Трайкова

Социален работник в РПЦ "Овча купел"

Татяна е магистър по социални дейности и е завършила Великотърновския университет. От 2012 г. работи в социалната сфера. Има опит в областта на закрила на детето, както и в неправителствения сектор. Провеждала е оценки, обучения и супервизии на приемни семейства, както и е подкрепяла семейства, които в една или друга степен са били в неравностойно положение. Има опит в социалната работа с малцинствени групи. Татяна има удоволствието да е част от екипа на СЖББ, като има желание да интегрира досегашния си опит и в работата си с търсещите и получили закрила.
"Обичам работата си и се чувствам удовлетворена, виждайки промяната в живота на хората, в следствие на моята подкрепа."