Симона Янкова

Експерт "Връзки с обществеността"

Симона Янкова отговаря за Връзки с обществеността, по някои от проектите на СЖББ. Образованието й в сферата на дизайна и усетът й към чужди езици я отвеждат до кариера в рекламна агенция, където натрупва професионален опит в почти всички отдели, в страната и чужбина. Любовта й към различните култури я изпраща на пътешествия в далечни страни; а в комбинация с интересите й към различни каузи, я доведе и в нашия екип.