Румяна Пашева

Културен медиатор в РПЦ "Военна рампа"

Румяна Пашева е завършила бакалавър специалност Иранистика в СУ "Св. Климент Охридски". Участвала е в обучителен курс по персийски език, проведен в Ислямска Република Иран. Времето, което е прекарала там, е обогатило познанията ѝ както по персийски език и литература, така и относно традиционните обичаи и културните особености на тази нация. 

Вече от една година е културен медиатор с персийски език и дари в екипа на Сдружение “Съвет на жените бежанки в България”. Страстта ѝ е персийската класическа литература и в частност Омар Хайям.

"Любовта ми към Близкия изток се зароди много отдавна. Още в ранното ми детство. Много се радвам, че имам възможност да помагам на хората, дошли от тези мистични земи и да преоткривам тяхната култура все повече с всеки изминал ден", споделя Румяна.