Мария Кирова

Експерт „Връзки с обществеността“

Мария Кирова, магистър по специалността Руска филология на СУ „Св. Климент Охридски“, е част от новосформирания комуникационен екип на Сдружение „Съвет на жените бежанки в България“. Нейната проактивност, контактност и социална ангажираност я водят в неправителствената организация, в която може да разгърне своя пълен потенциал в подкрепа на бежанците и лицата, търсещи закрила, и да съдейства за тяхната успешна интеграция.

Досегашния си дългогодишен професионален опит Мария е натрупала преимуществено в медии, най-вече няколко водещи телевизии в България. ИАНМСП и Жокер Медиа също принадлежат към широката сфера на досегашната ѝ кариера. Уменията ѝ в маркетинга и рекламата, както и емпатията, която проявява на личностно равнище, допринасят за успешната реализация и комуникация на каузите на СЖББ.

„В настоящата си работа обичам това, че е обвързана с кауза. Цялата ми същност е насочена към това да помагам. Работата ми доставя  удоволствие и удовлетворение., споделя Мария. Ориентирана към каузи и обществени инициативи, тя от години помага и на бездомните животни, ангажира се с доброволчество, грижа за околната среда и устойчиво мислене.