Мариета Гечева

Експерт „Социална медиация“

Работата на Мариета Гечева се състои в това, да идентифицира и открива най-подходящите и удачни начини, по които бенефициентите на СЖББ да получават директни услуги. Като експерт, тя вярва, че за необходимата социална адаптация на хората, получили и търсещи международна закрила в България, е от първостепенно значение екипната работа с тесни специалисти, както в областта на социалните дейности, така и по отношение на културните особености и нагласи. Мотивира я предизвикателството от търсенето и утвърждаването най-добрите начини за работа, която все още не е добре застъпена и развита в България. 

Мариета е психолог по професия и неделима част от досегашната ѝ кариера е консултирането на осиновители и желаещи да осиновят дете хора. Тя вярва, че  в този съществен избор от живота на възрастния човек той трябва да има правото да избере специалист, който да застане до него и да го подкрепи и консултира. В настоящата си работа Мариета прилага експертизата си в областта на консултирането на деца и възрастни, жертви на домашно насилие, трафик и престъпления срещу личността. 

„Едно от най-важните за мен неща в работата ми, независимо от тематиката, е това да намирам нови, по-гъвкави, по-ползотворни начини за работа на специалистите в социалната сфера, така че да бъдат от практическа полза за хората, които имат нужда от тях. Като личност и като майка, мога да кажа, че се възхищавам на хората, които изграждат професионалния си и личен път и отглеждат децата си без да робуват на страхове, предразсъдъци и стереотипи.“, споделя Мариета за възгледите и мотивацията си в своята настояща работа.