Лора Младенова

Експерт „Връзки с обществеността“

Лора Младенова е бакалавър по Журналистика, магистър по Право, и специалист по Ориенталистика. През последните години  и към момента тя работи като PR експерт и юридически консултант на свободна практика и пише като външен автор в онлайн издания. Опита си в изграждането на комуникационни стратегии, създаването на съдържание и менажирането на проекти за социална отговорност тя трупа най-вече в корпоративния свят и корпоративния PR, но към днешна дата вярва, че е научила оттам всичко необходимо, за да може да преследва своите собствени ценности и цели. „Когато съм виждала ситуации, нуждаещи се от положителна промяна, неведнъж съм си задавала въпроса няма ли кой да предприеме нещо в тази посока. Осъзнах, че искам аз да бъда този човек, и имах късмета да срещна още много такива хора.“, разказва Лора. „Именно това ме доведе в Съвета на жените бежанки в България.“

Лора черпи вдъхновението и позициите си от пътешествия, доброволчески опит, книги и срещи с разнообразни и интересни личности. Работата с бежанци, мигранти и лица, търсещи закрила е нейна лична кауза още студентските ѝ години насам.