Линда Ауанис

Председател

Линда Ауанис е основател и председател на Сдружение „Съвет на жените бежанки в България“. През 1994 г. идва в България. След като се сблъсква с всички трудности на живота си на бежанка, през 2003 г.  Линда Ауанис основава "Съвета на жените бежанки в България" и започва активно да подкрепя хора, които като нея са принудени да търсят нов, по-добър живот в чужда страна. Непосредствено преди това тя се занимава с ресторантьорство и с успешна търговия, но открива своето истинско призвание в консултирането на хора и в ръководенето на хуманитарна организация.

Линда разказва, че при пристигането ѝ в страната, нейн пръв приоритет е научаването на езика и осигуряването на добро образование за децата ѝ и интегрирането им в българското общество. Тя споделя, че през първите години гледа само българска телевизия, чете на български език, стреми се да общува с местни хора колкото се може повече. По този начин възпитава и децата си. Така интеграцията на бежанците става главна цел и в основаното от нея сдружение. От 2015 г. насам, Линда вече е български гражданин.

Участва в много семинари и обучения към Българския червен кръст, Върховния комисариат за бежанците към ООН,  свързани с реализирането на целите и дейностите на  СЖББ. Владее на високо ниво асирийски, арабски, английски и български език. За нея е важно да познава всяко едно от лицата, с което СЖББ работи и да предразполага свободно общуване, като същевременно не изостава от съвременните тенденции в подпомагането на бежанската общност и от възможностите за широки партньорства с други неправителствени организации.