Джулия Тодорова

Социален работник

Джулия Тодорова е психолог по образование. В Сдружение „Съвет на жените бежанки в България“ тя изпълнява ролята на Социален работник. Вярва, че всеки човек, независимо от житейската си ситуация, трябва да има възможност да живее пълноценно. Мотивирана е да работи на тази позиция, защото чрез нея може да помага на хора, които нямат подкрепата на своите близки и на държавата си, да знаят за своите права, да се адаптират и приобщят към социалния живот в България.

Преди да се присъедини към екипа на СЖББ, тя работи като Координатор „Детско и младежко участие“ и създава възможности за деца да учат за своите права и да развиват умения, които са важни, за да мога да изразяват мнението си, да участват и да взимат отношение по въпроси, които касаят развитието и живота им. Допринася и за създаването на възможности мнението им да бъде чуто от експерти, институции и управляващи, които взимат решения. По-рано професионалният ѝ път включва работа с деца и младежи с проблеми от аутистичния спектър, като подпомага социалното им включване чрез дейности за развитие на когнитивните, поведенческите и социалните им умения.

Определя себе си като прям човек, за когото е важно в общуването между хората да открива уважение, равнопоставеност и справедливост. Обича да пътува, да опознава нови култури и да открива интересни места.