Джулиана Захариева

Културен медиатор – централен офис

Джулиана е завършила Арабистика в СУ "Св. Климент Охридски". До момента е участвала в различни доброволчески инициативи на неправителствени организации, за първи път работи с бежанци. Решението ѝ да се включи в екипа на "Съвета на жените бежанки в България" като културен медиатор е повлияно от нейното желание да опита ново поприще, в което може да бъде полезна със знанията си. Често я питат защо е решила да учи точно арабски език. Джулиана възприема този език не като цел, а като средство - мост за комуникация между две култури, между хората от различни държави и етносиНастоящата ѝ длъжност позволява да прави точно това и да прилага всичко научено, за да бъде полезна на хора, преминали през големи трудности, и да стане свидетел и участник в изграждането на новия им живот тук, в България. „Да видиш с очите си как тези хора започват от нулата и стават част от обществото е не само вдъхновяващо, а и наистина поучително и вълнуващо, и се радвам, че имам възможността да бъда част от този процес.