Диана Георгиева

Счетоводител

Диана Георгиева е бакалавър по „Финанси“ към Университета за национално и световно стопанство. Тя е част от новосформирания финансово счетоводен отдел на СЖББ. Чрез позицията си подпомага професионалния екип на СЖББ в безпроблемното отчитане на дейността им. През годините е работила в неправителствения сектор, благодарение на което има отлична компютърна и техническа подготовка, деловодна и финансова опитност, с която обогатява екипа на СЖББ. В личен план споделя любовта си към природата.