Нашият екип

CRW Team

 

Линда Ауанис

Председател

Радостина Белчева

Експерт „Набиране на средства и застъпничество“

Атанас Бюлбюлев

Социален работник в РПЦ „Военна рампа“

Джулиана Захариева

Културен медиатор – Централен офис

Селма Чурукова

Социален работник

Десислава Петкова

Административен асистент

Мариета Гечева

Експерт „Социална медиация“

Мария Кирова

Експерт „Връзки с обществеността“

Билал Башир

Социален медиатор в РПЦ „Враждебна“