Нашите банкови сметки

Банкова сметка за дарения:

Съвет на жените бежанки в България

Банка ДСК ЕАД

IBAN     BG75STSA93000020753054

BIC        STSABGSF

За контакт:

Гергана Станева

Експерт набиране на средства и комуникации

g.staneva@crw-bg.org