Нашите банкови сметки

Банкова сметка за дарения:

Съвет на жените бежанки в България

Банка ДСК ЕАД

IBAN     BG75STSA93000020753054

BIC        STSABGSF

За контакт:

Светлана Тодорова

Експерт Набиране на средства и комуникации

svetlana.b.todorova@gmail.com