Милосърдието, което надмогва болката

Untitled-1.fw

Линда Ауанис гост по темата Милосърдието, което надмогва болката в предаването „Вяра и общество“ на тема – „Първите бежанци са старозаветните пророци” – невероятната история на иракската православна християнка Линда Ауанис, която сега е бежанка в България и помага на бежанци, болшинството от които са мюсюлмани: „Много хора в България не вярват в Бога, но помагат като християни. И аз им казвам: „Вие не знаете, че това, което правите, е Бог във вас!” Връщайки се към спомените си от родината, тя констатира, че за 20 години християните в Ирак са намалели от 18% до 3%. Вариантите са да приемат исляма, да платят данък „джизие” или да избягат. Тя припомня християнската максима, че като истински християни, трябва да помагаме дори на враговете си.

http://bnt.bg/predavanyia/vyara-i-obshhestvo/milosa-rdie-koeto-nadmogva-bolkata-va-v-vyara-i-obshtestvo-6-12-2014