Корпоративни дарители

Снимка: ВКБООН

Корпоративният сектор има силата да промотира активна социална отговорност, а чрез своите политики да подкрепя и нейното развитие. От друга страна неправителствените организации, работещи в сферата на социалните дейности, имат ресурса да реализират на практика корпоративната подкрепа по най-добрия начин.

Съветът на жените бежанки в България търси възможности за активно взаимодействие с корпоративния сектор в посока повишаване възможностите за прилагане на социална отговорност чрез осигуряване на индивидуална грижа за хората в нужда.