Органи на управление

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Линда Ауанис  – Председател на Управителния съвет

Ехлибейте Мехметай –  Член на Управителния съвет

Сандра Фредерик Бениамин – Иванова –  Член на Управителния съвет