Екип

Линда Ауанис

Председател

Линда Ауанис е родена в Ирак и там завършва своето образование. През 1994г. идва в Блъгария. След като среща безброй много трудности в живота си на бежанка, през 2002г.  Линда Ауанис основава Съвета на жените бежанки в България и започва активно да подкрепя хора, които като нея са принудени да търсят нов, по-добър живот в чужда страна.

Участва в много семинари и обучения към Български червен кръст, Върховния комисариат за бежанците към ООН,  свързани с реализирането на целите и дейностите на  СЖББ. Владее асирийски, арабски, английски и български език.

l.awanis@crw-bg.org

 

Радостина Белчева

Експерт Публични фондове

Радостина Белчева е завършила „Психология“ в Нов български унивеситет. През последните 10 години  активно координира и управлява различни национални и международни проекти,  провежда и индивидуални консултации на деца и семейства.

r.belcheva@crw-bg.org

 

Светлана Тодорова

Експерт Връзки с обществеността

svetlana.b.todorova@gmail.com