Екип

Линда Ауанис

Председател

Линда Ауанис е родена в Ирак и там завършва своето образование. През 1994г. идва в Блъгария. След като среща безброй много трудности в животът си на бежанка, през 2002г.  Линда Ауанис основава Съвета на жените бежанки в България и започва активно да подкрепя хора, които като нея са принудени да търсят нов, по-добър живот в чужда страна.

Участва в много семинари и обучения към Български червен кръст, Върховния комисариат за бежанците към ООН,  свързани с реализирането на целите и дейностите на  СЖББ. Владее асирийски, арабски, английски и български език.

l.awanis@crw-bg.org

Ехлибейте Мехметай

Координатор на социалните работници

Ехлибейте Мехметай има 3-годишен опит като доброволка в Бежанско-мигрантската служба към Българския червен кръст. През 2008 г.  започва работа в Съвета на жените бежанки в България като сътрудник социални дейности, а от началото на 2014 г. работи като координатор на социалните работници в същата организация. Има участия в много семинари и обучения свързани с интеграцията и адаптацията на бежанците в България и чужбина. Владее албански, турски, английски и български език.

e.mehmetaj@crw-bg.org

Радостина Белчева

Експерт публични фондове

Радостина Белчева е завършила „Психология“ в Нов български унивеситет. През последните 10 години  активно координира и управлява различни национални и международни проекти,  провежда и индивидуални консултации на деца и семейства.

r.belcheva@crw-bg.org

Александра Попова

Експерт набиране на средства и комуникации

g.staneva@crw-bg.org