Хуманитарна подкрепа

Съветът на жените бежанки в България подпомага своите бенефициенти чрез Програмите си за директна работа с бежанци и търсещи закрила лица в направленията  Социална медиация и Хуманитарна подкрепа.

Хуманитарна подкрепа

При нас бежанците и търсещите закрила могат да получат неща от първа необходимост, съобразно социалната ситуация, в която се намират. Благодарение на хуманитарната ни програма, те имат достъп до регулярни дарения от дрехи, обувки, завивки, козметика, бебешки принадлежности, детски играчки, училищни пособия, кухненски и домакински принадлежности. Чрез кампании за набиране на специфични дарения се осигурява и достъп до хранителни продукти, бебешки млека, каши и пюрета, частично обзавеждане, почистващи препарати и др. Регулярно се провеждат проучвания на текущите нужди, за да можем да им отговорим адекватно.

С особен приоритет в програмата влизат хора новопристигналите лица, търсещи закрила, непридружените деца, както и лицата в тежко социално, здравословно и икономическо състояние – разделени майки и бащи, овдовели съпрузи, хора, загубили близките си и останали сами, многодетни семейства, възрастни и деца с тежки медицински и психологически травми.

Програмата се издържа благодарение както на големи корпоративни дарители – фирми производители и/или вносители, така и на индивидуални дарители, хора, които отделят от своите принадлежности и средства, за да помогнат чрез кампаниите за даряване на СЖББ. На кампаниите ни откликват както физически лица по свое собствено желание, така и служители на големи компании като вътрешна инициатива, или пък мениджмънтът на съответната компания с голямо корпоративно дарение, което покрива текущите нужди. Хуманитарната ни програма излиза далеч извън рамките на екипа ни и доказва, че обществото ни всъщност е много по-склонно да приема и помага на хора, които са различни и непознати, от това, което често виждаме в пространството на социалните и аудио-визуалните медии.

Крайна цел на тази програма е с времето дейността ѝ да се сведе до минимум. Какво означава това? Нашите бенефициенти да бъдат интегрирани успешно в българското общество по начин, по който да могат да се грижат за себе си и семействата си изцяло самостоятелно и да допринасят за развитието на икономиката в страната.