Пункт – склад за предоставяне на материална подкрепа и приемане на дарения

20140320_134520Дейността се реализира изцяло в изпълнение на една от основните цели на Съвета на жените бежанки в България: подкрепа в осигуряването на базовите потребности в процеса на изграждане на нов дом и нов живот. Освен за раздаване на дарения базата служи и за тяхното получаване. Всеки, който желае може да направи дарение в определените за това дни.

Регламентът за раздаване на материална подкрепа е изграден на локационен принцип. Всяка седмица помощи се раздават на бежанци и търсещи закрила, пребиваващи в приемателни центрове и настанени на външни адреси от различен район на територията на София.

Ежеседмично между 150-200 души получават дрехи, вещи за бита, хранителни продукти, хигиенни материали и др. според наличните дарения и индивидуалните им нужди.

 

 

 

График за предоставяне на материална подкрепа и приемане на дарения:

 grafik sklad

Адрес