Статистика за първата половина на 2021-ва година

Публикувано от Dessi на Ср., 08/25/2021 - 15:25

Само през първата половина на 2021 година, по данни на Държавна агенция за бежанците, лицата, получили хуманитарен или бежански статут, са почти 1000. Основните страни на произход са Афганистан, Сирия и Ирак. Ако се вземат предвид данните от миналата година, се очаква повишаване на броя на подадени молби през следващите месеци. 

Бежанците и търсещите закрила са изправени пред редица предизвикателства при пристигането си, свързани с липсата на икономическа реализация, затруднения достъп до здравни услуги заради езиковата бариера, социалната изолация. Всичко това води до засилена необходимост от услугите на културни медиатори и социални работници, с познания едновременно за културните специфики на бенефициерите, както и за българската социална, образователна и здравна система. 

Социалните услуги, предоставяни от екипа ни, са част от редица дейности по проект „Комплексна интеграционна подкрепа за легално пребиваващи граждани на трети държави“, който реализираме съвместно с екипа на Каритас София, и включва дейности за подобряване на достъпа до социални и здравни услуги, образование, заетост и интеграция в обществото.