Мултидисциплинарна среща - Когато се изправим пред безизходна ситуация

Публикувано от Dessi на Пет., 09/03/2021 - 14:55

Понякога животът така се обръща, че някак се озоваваме в ситуация тип „Параграф 22“, от която няма логичен изход. Такъв е именно и случаят на един от бенефициерите ни, заради когото бе свикана мултидисциплинарна среща с няколко партниращи организации и институции. 

Макар многократните ни опити да се справим със ситуацията, тя значително се усложнява от сериозните психични и здравословни проблеми на бенефициера, който е загубил личните си документи и в момента е в положение на бездомност. Липсата на опции за регистрация на конкретен адрес води до невъзможност за получаване на документи и от там – получаване на здравна грижа и подкрепа от специалисти, настаняване и достъп до необходими лекарства. 

Наложилата се безизходна ситуация изисква продължително сътрудничене по случая от участващите организации, като се предвижда да се потърси и намеса на по-висока институция. 

Мултидисциплинарните срещи, които провеждаме, са част от проект „Комплексна интеграционна подкрепа за легално пребиваващи граждани на трети държави“, който се реализира съвместно с екипа на Каритас София, и включва други дейности, свързани с образование, заетост и интеграция в обществото.