Защо да ни подкрепиш

Скъпи дарители,

Това е спонтанно написан наръчник за дарители на бежанци, който има целта да насочи колективната ни енергия и състрадание в посока, която да даде видим и смислен резултат.

Правим това, защото смятаме, че начинът на даряване е толкова важен, колкото и самият акт. Защото солидарността има смисъл само тогава, когато емоциите се съчетани с разум и когато доверието не се нарушава, а се пази и стимулира.

Всяко дарение за бежанци включва следните стъпки: информация, подготовка, събиране на помощи, сортиране, транспорт, разпределение, доброволци, превод. Ще отделим специално внимание на публичността и отчитането на направеното.

Информация

Постарайте се да научите от какво наистина имат нужда хората, на които ще дарявате. Можете да направите това като ни запитате чрез Фейсбук страницата ни, по електронната поща, по телефона (0876 766588) или чрез групите за подкрепа във Фейсбук, където редовно се споделят най-належащите нужди.

Подготовка

Направете вашето дарение в пункт за събиране на дарения, защото е добре да се съберат достатъчни количества продукти и материали. Не е подходящо в център, където живеят примерно сто деца, да занесете само десет пакета с памперси.

 

Сортиране

Задължително сортирайте вашите дарения: дрехите, изпрани и чисти, трябва да се сортират за мъже, за жени, за деца (по възрасти). Храните трябва да са пакетирани в различни кашони – за деца, за възрастни и т.н.

Складове

Можете да помогнете и като предоставите помещения за складове, които трябва да са защитени и съобразени с основните хигиенни изисквания.

Транспорт

Ако сте решили да подпомогнете дарителска акция с транспорт, колите, в които се пренася храна, трябва да отговарят на следните изисквания:

– за транспорт на храни да се използват чисти превозни средства и/или съдове и контейнери, които се поддържат в добър вид и когато е необходимо са с конструкция, позволяваща ефикасно почистване и/или дезинфекция;

– когато превозните средства, съдовете и контейнерите се използват за съвместно транспортиране на храни и нехранителни стоки или на различни групи храни, да се осигуряват условия за ефективното им разделяне и недопускане на контакт помежду им и риск от замърсяване на храните;

– храните се поставят в превозните средства, съдовете или контейнерите по начин, които намалява до минимум риска от замърсяването им;

– храните, които изискват определена температура на съхранение, се транспортират с превозни средства, които са оборудвани да поддържат подходящата температура.

Разпределение

За да се извърши разпределението на даренията в териториалните поделения на Държавната агенция за бежанците, първо трябва да се получи разрешение за достъп от агенцията. На служителите на агенцията трябва да се представят документи, свързани с даренията, както и документи на хората или организациите, които са отговорни за дарителската акция.

Даренията следва да се разпределят ефективно и справедливо, като се осигурят доброволци, преводачи и съответния ред по списък, предоставен от ДАБ или от отговорници по групи на самите бежанци. Напълно безсмислено е да се остави дарението в двора, на склад или на отделно лице, защото това създава условия за конфликти и помощта не стига до нуждаещите се. Възприети са различни начини на предоставяне на помощта: най-често по семейства, в някои случаи се дава само на жените, в други – само на мъжете или само на децата.

Публичност

Не е прието даренията да се правят с рекламна цел. Публичността е допустима, само ако трябва да се представи отчет пред дарителите, както и ако трябва да се стимулират нови дарения. Не е прието да се снимат бежанци, без да сте получили тяхното изрично съгласие. Възможно е само с една снимка, попаднала в медиите, да бъде застрашен животът на хора от семействата на бежанците, останали в страната им. Снимането на деца е твърде изкушаващо, но също не се допуска без разрешение от родителите им. Не е препоръчително да се снимат хора с рани, с недъзи, преживяващи лично страдание. Ако все пак се налага да бъде направено нещо подобно, снимките, текстът и контекстът следва да отговарят на най-високи професионални и етични стандарти.

Отчет на направеното

Когато сте се ангажирали да събирате помощи от името на други хора, отчетът пред дарителите е задължителен. Доверието е най-ценният капитал на даряването и трябва да се пази.

 

Непарични дарения

Храна

Даряването на храна следва да се извършва със съответния сертификат за произход, касова бележка или фактура. Това е необходимо, за да има пълна гаранция за качеството на предоставяната храна. Не е прието да се дарява домашно консервирана храна, както и храна, която е с близък до изтичане срок на годност, тъй като може да предизвика хранителни отравяния или други здравословни проблеми, които са особено опасни сред големи групи хора.

Не се даряват бързо развалящи се храни, освен ако не са организирани бързото им раздаване и консумация.

Когато се даряват специфични храни, свързани с българската традиция, задължително чрез преводач се предоставя информация за това какво представлява тази храна. Когато дарявате храна, съобразявайте се с религиозните и културните особености на хората, на които дарявате. За да избегнете взаимното неудобство, дарявайте храна, която не съдържа свинско месо или субпродукти. Подходящи за даряване са храни, които съдържат пиле или риба, пастет (но не свински), постен гювеч, лютеница или варен боб, пакетирани сухи храни като ориз, боб, макарони, захар, бисквити, както и олио, сол и черен чай. За децата могат да се даряват детски пюрета, каши и адаптирани млека.

Дрехи

Дрехите задължително трябва да са изпрани, изгладени и чисти, да са сортирани за жени, за мъже, за деца, по възраст и по размер. Трябва да бъдат съобразени със сезона, в който се даряват. Необходимо е дрехите да са съобразени с културата на хората, за които са предназначени: не бива да се даряват изрязани дрехи с дълбоки деколтета, екстравагантни облекла и такива, които не са предназначени за ежедневието.

Обувки

Редно е обувките да са здрави, дезинфекцирани и чисти, да са сортирани за мъже, за жени, за деца и по размер.

Лекарства

Даряването на лекарства не се препоръчва, освен в случаите, когато има предписана от лекар рецепта и се даряват пари или точно предписаният медикамент. Лекарствата, които не са по лекарско предписание, могат да бъдат закупени, но не бива да се дават без фармацевт. Самолечението не е препоръчително и трябва да се ограничава. Най-добре е след като са извършени прегледи, да се направи връзка със съответния Районен център по здравеопазване и да се координират нуждите и раздаването на лекарства със специалистите от центъра.

Играчки

Подходящи са кукли, колички, гумени играчки, топки и др. Избягвайте военни игри, пистолети и всякакви играчки, които култивират агресия или предизвикват отрицателни психологически асоциации. Игри, които съдържат описания на български език, също не са подходящи, защото децата от други народи няма как да ги разберат.

Какво друго може да се дарява?

Хигиенни и санитарни материали, памперси, тоалетна хартия, дамски превръзки, сапуни, пасти и четки за зъби, мокри кърпички, вещи от първа необходимост, бутилирана вода, книжки за оцветяване за деца, моливи, тетрадки, химикали, книги.

Пари

Всички, които искат да дарят пари, могат да го направят в сметката на БЧК, открита за кампанията. Парите от тази сметка се разпределят за най-неотложните нужди на бежанците.

Парични дарения можете да направите и на сметката на „Съвета на жените бежанки в България“

Банка: ДСК ЕАД IBAN :BG75STSA93000020753054 BIC :STSABGSF

Не е препоръчително лично да дарявате пари на едни бежанци в присъствието на други, защото създавате условия за конфликт. Ако сте решили да подпомогнете конкретно семейство, направете го дискретно, с необходимата етика и уважение към достойнството.

 

Къде може да се дарява?

“Съвет на жените бежанки в България“

ул. „Екзарх Йосиф“ 95, София 1000

Т: 0876766588