Контакти

Адрес: Гр. София 1000, ул. „Екзарх Йосиф“ 95

тел: +359 8 78 136 231; +359 8 78 136 321; +359 8 76 766 588

Телефон за контакти за лица с арабски език: +359 8 76 655 402

e-mail: office@crw-bg.org