Брошури

  • COVID-19 - В тази брошура е синтезирана информация относно новия коронавирус (COVID-19), как да се предпазите и към кого да се обърнете при нужда. Текстът е на български, английски, арабски и фарси.

  • Информационна брошура - В информационната брошура са представени организациите, които извършват директни услуги с бежанци и лица, търсещи закрила. Текстът е на български, арабски и фарси.