Брошури

  • В тази брошура е синтезирана информация относно новия коронавирус (COVID-19), как да се предпазите и към кого да се обърнете при нужда. Текстът е на български, английски, арабски и фарси.

COVID-19

  • В информационната брошура са представени организациите, които извършват директни услуги с бежанци и лица, търсещи закрила. Текстът е на български, арабски и фарси.

Информационна брошура