Брошура

В информационната брошура са представени организациите, които извършват директни услуги с бежанци и лица, търсещи закрила. Текстът е на български, арабски и фарси.

Информационна брошура