Включващо образование за всички: от идеи към действие

Публикувано от admin на Пет., 05/10/2019 - 20:32

На 07 и 08 май в Загреб се проведе годишната конференция на мрежата СИРИУС и Мрежата на центровете за образователни политики. Общо 140 участници от 30 държави дискутираха темата „Включващо образование за всички: от идеи към действие.“ Част от българската делегация беше председателят на Съвета на жените бежанки в България, Линда Ауанис, заедно с представители на ВКБООН и Мулти Култи. 

СИРИУС е водещата международна мрежа за политики в областта на образованието на мигранти: предпочитаният съветник за ЕС по тези въпроси от 2012 г. насам и от 2017 г. е независима организация (международна организация с нестопанска цел), която включва всички основни ключови играчи в сферата на образованието. Визията на СИРИУС е да допринесе за свят, в който основното човешко право на образование се прилага повсеместно, и дискриминацията на всички нива на образователната система се изкорени. Като партньор на локално ниво, СЖББ се стреми за учениците от семейства на мигранти да бъдат осигурени същите образователни стандарти, каквито са налице за местните им връстници.