В изпълнение на проект „Комплексна интеграционна подкрепа за легално пребиваващи граждани на трети държави“

Публикувано от admin на Пет., 10/25/2019 - 17:08

Екипът на „Съвета на жените бежанки в България“ от социални работници и културни медиатори предоставя регулярни социални консултации, във връзка с достъп до социални услуги, здравеопазване и образование по проект „Комплексна интеграционна подкрепа за легално пребиваващи граждани на трети държави“. Екипът на СЖББ  има дългогодишен опит в предоставянето на директни социални услуги и обществена ориентация за граждани от трети държави, тъй като това е група, която носи специфични социални и културни характеристики. Едни от най-сериозните затруднения, с които се сблъскват бенефициентите ни, са във връзка с достъпа им до социално подпомагане и качествена, навременна здравна грижа, заради езиковата бариера. Целта на настоящата ни дейност е да се преодолее социалната изолация на граждани от трети държави и преди всичко на търсещи и получили международна закрила, за да се улесни тяхната интеграция и адаптация, чрез предоставяне на достъп до основни услуги, които да окажат директно въздействие върху социалната ситуация на бенефициентите ни. 

Големият брой от бенефициенти, които започнаха да се възползват от социалното консултиране, означава за нас, че успяваме да спечелим тяхното доверие.