Супервизия

Публикувано от Dessi на Пет., 01/29/2021 - 13:05

🔸 Супервизията е доказан метод за подкрепа на експерти, работещи директно с бенефициери и предоставящи консултиране за социални услуги и разрешаване на трудни конфликти. Той предоставя насоки за качеството на работа, служи и за превенция на синдрома на професионалното прегаряне. "Съветът на жените бежанки в България" редовно организира супервизии, за да осигури професионална и методическа подкрепа с оглед изпълнение на целите на услугите, подобряване на качеството и изграждане на обективно и емоционално устойчиво професионално поведение.
Дейностите са в рамките на проект „Комплексна интеграционна подкрепа за легално пребиваващи граждани на трети държави”, който се осъществява заедно с Каритас София  и включва редица дейности за подобряване на достъпа до социални и здравни услуги, образование, заетост и интеграция в обществото.