Среща на партньорите по проект NEMO

Публикувано от Dessi на Пет., 02/07/2020 - 16:37

Част от екипа ни е в гр. Виена, във връзка с работата по проект "NЕMО – Използване на новите медии в образованието за справяне с онлайн дискриминацията спрямо мигранти".

Екип от експерти на Сдружение „Съвет на жените бежанки в България“ проведе интервюта с ученици между 11 и 14-годишна възраст, родители и учители, a резултатите бяха публикувани в доклад. Докладът представя подробна информация за профила на мигрантите в България – възраст, произход и брой. Документът прави също обзор на медийната среда, от който става ясно, че нейното състояние е съществено влошено, а дезинформацията и фалшивите новини са проблем с нарастващо влияние. Изследването на българското онлайн пространство показа най-висок процент на реч на омразата, в сравнение с други държави-членки на Европейския съюз. Гражданите на България са по-малко склонни да контактуват с чужденци поради значително по-малкия им брой в страната, поради което е и по-малко вероятно да намалее влиянието на предразсъдъците и стереотипите, което пък намира израз на омраза в киберпространството. Най-често децата са потърпевши. Все по-засилената употреба на интернет и все по-ранната възраст, на която децата получават достъп до мрежата, са основните фактори за нейното влияние и значение в техния живот. Ето защо е твърде възможно те лесно да станат мишена на дискриминация, стереотипи и предразсъдъци.

За повече информация, моля посетете сайта на проекта: https://project-nemo.eu/

Н  Немо