Пресконференция във връзка с проект " Комплексна интеграционна подкрепа за легално пребиваващи граждани на трети държави"

Публикувано от admin на Пон., 09/02/2019 - 13:09

Фонд „Убежище, Миграция и Интеграция”

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: „Интеграция и законна миграция – мерки за прилагане на Плана за действие на ЕС за интеграция на граждани на трети страни“ BG65AMNP001-2.005, проект „Комплексна интеграционна подкрепа за легално пребиваващи граждани на трети държави“, договор № BG65AMNP001-2.005-0001-C01/05.06.2019г.

Повече