Последното обучение за специалисти, работещи с бежанци и търсещи закрила, финансирано от IRC, бе проведено в София от СЖББ

Публикувано от admin на Пет., 06/30/2017 - 05:33

На 28 и 29 юни 2017 Сдружение „Съвет на жените бежанки в България“ проведе последното обучение на тема „Предизвикателства в контекста на работата с бежанци и търсещи закрила. Специфика на нуждите на целевата група и съществуващите ресурси в организациите и институциите в България“ от поредицата от пет тренинга, предназначени за специалисти, работещи с бежанци и търсещи закрила.

Обученията са част от проект „Създаване на общи регионални практики за психо-социална подкрепа на бежанците и лицата търсещи закрила, оцелели и/или свидетели на насилие основано на полов признак и/или други видове насилие“, (01.01.2017 г. - 31.07.2017 г.), финансиран от International Rescue Committee (IRC) и изпълняван от СЖББ.

Обучението се проведе под формата на работен семинар, в който взеха участие специалисти и експерти, чиято работа е свързана със случаи, касаещи бежанци и търсещи закрила. Сред тях имаше представители на Дирекция „Социална дейност и адаптация“ на Държавна агенция за бежанците, ВКБООН, Международна организация по миграция, Националната комисия за борба с трафика на хора, Фондация за социална промяна и включване, Кризисен център към Асоциация „Анимус“, „Център за юридическа помощ - Глас в България“.

Модератори на дискусиите бяха Мимоза Димитрова – директор на Център за подпомагане на хора, преживели насилие АСЕТ, психоаналитик; Радостина Белчева – експерт „Програми и проекти” и заместник-председател на СЖББ, психолог; Мариета Гечева – координатор „Хуманитарна дейност” / експерт „Методическа подкрепа“ на СЖББ, психолог.

Обучението започна с въвеждане на участниците в хуманитарния контекст на ситуацията на търсещите закрила, специфика на травматичното поведение и характеристика на уязвимостта. Вниманието бе фокусирано върху оценката на нуждите на търсещите закрила в периода на кандидатстване за убежище и пребиваване в териториалните структури на ДАБ, планирането и времетраенето на предоставяните услуги и грижи и предизвикателствата в работата на институциите и организациите.