Мултидисциплинарна среща - Координация и очертаване на бъдещи перспективи

Публикувано от Dessi на Ср., 09/29/2021 - 16:00

Мултидисциплинарните срещи, които организираме по проект „Комплексна интеграционна подкрепа за легално пребиваващи граждани на трети държави”, са доказан метод за координиране на дейностите на участващите организации, установяването на последователност на работата и очертаване на бъдещите перспективи. 

В рамките на тези срещи се залагат краткосрочни и дългосрочни цели и плановете за реализирането им, което значително улеснява работата на всички институции и организации, които са ангажирани по даден казус, което безспорно води до по-бързи и устойчиви резултати за бежанците и лицата, търсещи закрила, с които работим. 

Проектът се реализира съвместно с екипа на Карита София и в рамките му са включени и дейности за подобряване на достъпа до социални и здравни услуги, образование, заетост и интеграция в обществото.