Изследване на удовлетвореността сред бенефициери

Публикувано от Dessi на Вт., 01/28/2021 - 13:08

✏Споделяме някои данни от изследване на удовлетвореността сред бенефициери, получили услуги в програмата „Подобряване достъпа до услуги за граждани на трети страни”, което експерти от Съвета на жените бежанки редовно провеждат. Изследването е проведено върху представителна извадка (30% от влизащите за първи път в програмата) за периода юни - август 2020 г.
🔵 Най-използвана услуга е социално консултиране, следвана от преводи и придружаване, най-често при здравни специалисти, медииране в социални услуги и училище.
🔵 Преобладаващата част от бенефициерите смятат, че съответните услуги отговарят на техните потребности. 
🔵 Субективната удоволетвореност на бенефициерите е много доволен/на или доволен/на.
Проектът „Комплексна интеграционна подкрепа за легално пребиваващи граждани на трети държави”, се осъществява заедно с Каритас София  и включва редица дейности за подобряване на достъпа до социални и здравни услуги, образование, заетост и интеграция в обществото.