Достъп до здравни услуги

Публикувано от Dessi на Пон., 11/18/2019 - 13:56

В резултат на опита в работата си с бежанци и лица търсещи закрила, екипът на Съвета на жените бежанки в България очертава редица уязвимости. Затрудненият достъп до здравни услуги заради езиковата бариера е само една малка част от тях. В изпълнение на дейностите по проект "Комплексна интеграционна подкрепа за легално пребиваващи граждани на трети държави" социални работници и културни медиатори придружават бенефициентите до здравни заведения и така трудностите свързани с езика са сведени до минимум.