Достъп до образование

Публикувано от Dessi на Ср., 01/08/2020 - 10:52

В глобален план само 61% от децата бежанци и 23% от тийнейджърите посещават училище. Причините са комплексни, включително:

- пропуски в тяхното образование, което прави наваксването до нивото на техните връстници трудно;

- предизвикателства в научаването на местния език и култура на приемащата страна и др.

В изпълнение на проект "Комплексна интеграционна подкрепа за легално пребиваващи граждани на трети държави" се осъществяват дейности, които способстват за изграждане на отговорно отношение към образованието. В плана за действие на Европейската комисия относно интеграция на граждани на трети държави се казва: "Образованието и обучението са едни от най-мощните инструменти за интеграция и достъпът до тях следва да бъде гарантиран и насърчаван на възможно най-ранен етап. Придобиването на основни умения създава основа за по-нататъшно учене и осигурява достъп до заетост и социално приобщаване."