Бъди доброволец

Доброволчеството – защо и как?

Сещате ли се за здравословна форма на пристрастяване? Ние се сещаме и я наричаме доброволчество. То е начин да предизвикаш и да развиеш себе си, подпомагайки кауза, която припознаваш като своя собствена, да срещнеш приятели и да окажеш твоя малък, но съществен принос за един по-добър свят. Никой не е останал доброволец еднократно. Потвърждаваме. А ето и няколко причини за това…

  1. Доброволчеството стимулира креативността. То е благородният начин да излезеш от ежедневната професионална рутина и да се докоснеш до нещо ново, неизживяно до момента. Безспорно, това отключва въображението и ти помага да погледнеш извън рамката на всичко, с което ти привикнал в ежедневието. Научава те на гъвкавост, комуникационни умения и предприемаческа нагласа, с които не само можеш да зарадваш мениджъра си в офиса, но и да почерпиш идеи и опит за реализация на свои собствени дълго обмисляни проекти. И не само… доброволческите преживявания подпомагат и изцяло творческото вдъхновение на скрития талант, спящ във всеки от нас.
  2. Начин за активна почивка. Можем ли да се съгласим, че след активна почивка се чувстваме по-релаксирали, отколкото след безцелно прекаран ден пред телевизора у дома? Неслучайно всеки от нас е почитател на планината, или на гмуркането, на колоезденето, или фотографията, на културния туризъм, или на екстремните спортове, дори на шопинга. И ако искаме да презаредим батериите активно, заобиколени от съмишленици, и да оставим нещо добро след нас в кая на деня, то какъв по-добър метод за това от доброволчеството?
  3. Възможност за екипно и професионално израстване. Възможно е и доброволчество чрез предоставяне на про боно услуга от професионалната област на изпълнителя – правни консултации на уязвими групи, проектиране и строителство на домове за социално слаби, фаислитиране и социална работа с деца, PR и маркетинг стратегии за социален стартъп, безплатни медицински прегледи за възрастни, социална кухня. По този начин той доброволецът разширява опита си и придобива нови професионални умения. Дори и извън тази хипотеза, участието в благотворителни проекти е сериозно преимущество в личната биография. Колективното доброволчество на работници и служители помага за сплотяването на екипа и осъзнаването и затвърждаването на ценностите на компанията.
  4. Бъди човека, който очакваш от другите да бъдат. Колко често се случва да видим, че нещо не е наред, или че някаква позитивна промяна трябва да се случи, и пасивно да си зададем въпроса няма ли кой да го направи? Има. И този човек е всеки един от нас. Никой друг не би могъл по-добре да защити каузите ни с личен пример и по този начин да мотивира и своите близки да се присъединят или да поемат по пътя към своята собствена позитивна промяна.

 

Как да станем доброволци? Съвременната динамична обстановка предполага както наличието на редица неправителствени организации с различни идеални цели и предмет на дейност, така и немалко международни възможности за желаещите граждани на Европа и света, и особено за младите хора, да се потопят в света на благотворителността и взаимопомощта.

  1. Индивидуално доброволчество. При тази форма на благотворителност сами откриваме своята кауза и избираме да се присъединим към нея – по информация от приятели, медии, социални мрежи, специализирани доброволчески платформи, или директно от неправителствени организации. По идентифицираната кауза може да се участва еднократно, многократно, или периодично. Ако сте наясно с областта, която ви интересува, можете да потърсите кои са неправителствените организации в района ви, които се занимава с проектна дейност в желаната насока и да се свържете с тях. Дори и ако нямат текущ свободни доброволчески места, те ще ви имат предвид при свои бъдещи инициативи, или ще ви насочат към настоящи активности на свои партньори в сферата. Добре е да помислите и как да сте полезни със своите образование, опит и експертна подготовка. Ако пък имате нужда изцяло да се откъснете от професионалната среда, то вашите дейности могат да бъдат свързани със сортиране, подредба или раздаване на помощи; компания и помощ за възрастни хора; логистична подкрепа; помощ при отглеждането на кучета водачи, почистване на природни местности, и др.
  2. Организирани кампании. При организация на по-масови доброволчески кампании, на още по-голямо основание е препоръчително да не действате самосиндикално, а да се обърнете към съответните организации, опериращи в областта. Те имат възможността да съдействат с подбор на кауза, отговаряща както на текущите обществени нужди, така и на капацитета на доброволческата група, а също така и да бъдат полезни с координационен и проектен опит при работата по тази кауза. Близки и познати доброволци също биха могли да насочат начинаещия доброволец. От своя страна участниците следва да бъдат предварително подготвени с общ брой на хората в групата, времеви обем и ориентировъчни практически компетенции във връзка с помощта, която биха искали да окажат.

На въпроса „Кой?“ няма нужда да отговаряме. Всеки желаещ може да бъде доброволец. Вярваме, че стига да има желание, всеки може да открие и припознае своята кауза.

Ако искате да бъдете доброволци към "Съвета на жените бежанки в България", свържете се с нас на телефони: +359 8 78 136 231; +359 8 78 136 321; +359 8 76 766 588

Имейл: office@crw-bg.org

Facebook страница: https://www.facebook.com/CRWBG/